Za buduće roditelje - Prenatalni test | VERAgene je najobuhvatniji test na svetu
test-kojem-verujem

Šta je VERACITY?

VERACITY je precizan, bezbedan, pristupačan i brz neinvazivni prenatalni test za otkrivanje hromozomskih aneuploidija u trudnoćama sa jednim detetom ili blizanačkim trudnoćama. Može se izvesti od 10. nedelje trudnoće. Test je siguran za majku i bebu, jer je potreban samo mali uzorak majčine krvi. Senzitivnost i specifičnost VERACITY-a dokazani su u tri kliničke studije validacije.

Zbog čega je Veracity pravi izbor za Vas?

Šta otkriva VERACITY?

POL BEBE

DEČAK ILI DEVOJČICA

Autozomne aneuplodije

TRIZOMIJA 21

DAUNOV SINDROM
Dodatna kopija 21. hromozoma
Učestalost: 1 prema 700

TRIZOMIJA 18

EDVARDSOV SINDROM
Dodatna kopija 18. hromozoma
Učestalost: 1 prema 5.000

TRIZOMIJA 13

PATAU SINDROM
Dodatna kopija 13. hromozoma
Učestalost: 1 prema 16.000

Aneuploidije polnih hromozoma (samo za trudnoće sa jednom bebom)

X MONOZOMIJA

TARNEROV SINDROM
Nedostatak jednog X hromozoma
Učestalost: 1 prema 2.000 kod ženske dece

X TRIZOMIJA

TROSTRUKI X SINDROM
Dodatna kopija X hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod ženske dece

XXY

KLINEFELTEROV SINDROM
Dodatna kopija X hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod muške dece

XYY

DŽEJKOBSOV SINDROM
Dodatna kopija Y hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod muške dece

Mikrodelecije (čak i za blizanačke trudnoće)

22q11.2

DIDŽORDŽOV SINDROM
Nedostatak dela 22. hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000

1p36

MIKRODELECIONI SINDROM
Nedostatak dela 1. hromozoma
Učestalost: 1 prema 5.000

17p1 1.2

SMIT MAGENSOV SINDROM
Nedostatak dela 17. hromozoma
Učestalost: 1 prema 15.000

4p1 6.3

VOLF HIRSHORNOV SINDROM
Nedostatak dela 4. hromozoma
Učestalost: 1 prema 50.000

Zašto je Veracity test najbolji izbor za trudnice i doktore?

VERACITY test koristi sopstvenu, patentiranu tehnologiju ciljane analize sekvenci (TACS – target capture sequences). Targetiraju se i analiziraju samo oni hromozomi koji predstavljaju predmet interesovanja i to samo na onim delovima hromozoma koji nose informacije o trizomijama. Baš te delove čitamo u proseku 400 puta, čak i to 10 puta više od ostalih testova. To je najveća dubina čitanja, koju ističemo kao najvažniju i najveću prednost.

bez-granicnika

Primer 1

Neko Vam da knjigu od oko 1.000 stranica i rok od 24 sata da je obavezno celu čitate i to koliko god puta želite i stignete u tom periodu. Nakon toga Vas pita šta se nalazi na stranicama npr. broj 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, koje su jedine suštinski bitne?

sa-granicnikom

Primer 2

Neko Vam da knjigu od 1.000 stranica, otkrije Vam da je jedini važan sadržaj samo onaj sa stranica 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, i dobijete isti rok od 24 sata da, koliko god puta želite, čitate samo navedeni sadržaj.

Zaključak

Verovatnoća da ćete znati sadržaj, onaj koji je zaista jedino važan – odnosno sa stranica 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, kod drugog primera je očigledna. Odnosno, daleko je manja verovatnoća da ćete pogrešiti u analizi sadržaja na drugom primeru, jer ste precizno i izuzetno mnogo puta analizirali i ponavljali jedine Vama važne delove. Baš tako radi VERACITY test. Čita samo delove hromozoma koji su Vama bitni, fokusirajući se na preciznost u regijama od značaja. Zato je VERACITY najpouzdaniji test.

JEDINI TEST U SRBIJI, KOJI IMA MOGUĆNOST ANALIZE MIKRODELECIONIH SINDROMA KOD BLIZANAČKIH TRUDNOĆA

Koje su prednosti VERACITY testa?

 • BEZBEDAN

  vrši se uzorkovanjem venske krvi majke, ne postoji nikakav rizik po majku i bebu

 • TAČAN

  preciznost u detekciji fetalne trizomije je preko 99,9%

 • BRZ

  može se uraditi već od 10. nedelje trudnoće, a rezultati stižu za 7 do 10 dana od prijema u laboratoriji

 • POUZDAN

  validiran od strane tri međunarodne institucije, na stotinama uzoraka

ZAŠTO DA ODABEREM VERACITY TEST?

 • Zato što je potpuno bezbedan za trudnicu i bebu;
 • zato što predstavlja test najnovije generacije;
 • zato što je najprecizniji test u ponudi (preko 99,9% preciznosti);
 • zato što imamo najmanji procenat lažno pozitivnih rezultata

KOME JE NAMENJEN VERACITY TEST?

 • Svim trudnicama koje žele sigurnu i bezbrižnu trudnoću.
 • Test je validiran (pogodan) za:
  *jednoplodne trudnoće;
  *blizanačke trudnoće;
  *trudnoće začete vantelesnom oplodnjom (IVF).

KOME SE TEST POSEBNO PREPORUČUJE?

 • Loš nalaz dabl i/ili tripl testa;
 • Opterećena porodična anamneza;
 • Trudnicama starijim od 35 godina;
 • Trudnice koje su začele vantelesnom oplodnjom;
 • Trudnice sa ranijim spontanim pobačajima.

Kako da uradim VERACITY test?

null
null

Test se može izvesti u najranijoj fazi trudnoće –
već od 10. nedelje
null
null

Konsultujte se sa Vašim lekarom o tome da želite da uradite VERACITY test
null
null

Pozovite nas na broj telefona 0216619803 kako bismo dogovorili uzimanje uzorka Vaše venske krvi
null
null

Uzorak krvi dajete u Vama najbližoj laboratoriji
null
null

Rezultati su Vam na raspolaganju u roku od 4 do 7 dana, od dana prijema uzorka u laboratoriju

Najčešće postavljana pitanja

NIPT je skraćenica za neinvazivni prenatalni test, koji analizira DNK fetusa izolovan u majčinoj krvi sa ciljem identifikovanja genetskih sindroma, kao što su hromozomske trizomije i aneuploidije polnih hromozoma fetusa.

VERACITY je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije, koji precizno detektuje Daunov, Edvardsov i Patauov sindrom, tri najčešća fetalna genetska poremećaja, kao i druge sinrome uzrokovane aneuploidijama X i Y hromozoma.

VERACITY, takođe, daje mogućnost i saznanja pola deteta.

Neinvazivno prenatalno testiranje je važno, jer omogućava bezbedan i precizan način testiranja mogućih genetskih poremećaja, od kojih je najčešći Daunov sinrom, kod bebe i to pre rođenja. Pre uvođenja ovog revolucionarnog testa, opcije za testiranje Daunovog sindroma su bile ili skrining metode poput ultrazvuka kombinovanog sa ostalim laboratorijskim testovima koja je imala nisku preciznost (približno 80-95%) ili prenatalna dijagnostika visoke preciznosti koja koristi invazivne metode (npr. amniocinteza ili uzorkovanje horionskih čupica (CVS)) sa 0.5% rizika od pobačaja. VERACITY je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije, koji ima značajno veću preciznost (>99%) bez rizika od pobačaja.

Daunov, Edvardsov i Patau sindrom su genetski poremećaji koje uzrokuje trizomija hromozoma. Daunov sindrom uzrokuje dodatna kopija 21-og hromozoma, dok Edvardsov i Patau sindrom uzrokuje dodatna kopija 18-og, odnosno 13-og hromozoma.

Daunov sindrom karakterišu intelektualno oštećenje i kongenitalne anomalije. Daunov sindrom se javlja u približno 1 od 700 trudnoća, ali je češći u trudnoćama žena starijih od 35 godina.

Edvardsov i Patauov sindrom su manje učestali i javljaju se u 1 od 3000, odnosno 1 od 10000 trudnoća. Sindrome karakterišu teške kongenitalne anomalije i bebe sa ovim sindromima retko žive duže od jedne godine.

Pitajte Vašeg doktora o značaju primene VERACITY testa u cilju detekcije ovih fetalnih trizomija.

Aneuploidije polnih hromozoma su genetske bolesti uzrokovane prisustvom ili odsustvom polnog hromozoma. Inače, 23. par hromozoma određuje pol individue. Žene imaju dva X hromozoma, a muškarci jedan X i jedan Y hromozom.

Postoje četiri velike aneuploidije polnih hromozoma:

 • Tarnerov sindrom se karakteriše prisustvom jednog X hromozoma;
 • Trostruki X sindrom se karakteriše prisustvom tri X hromozoma;
 • Klinefelterov sindrom se karakteriše prisustvom dva X i jednog Y hromozoma;
 • Jakobsov sindrom se karakteriše prisustvom jednog X i dva Y hromozoma.

Razgovarajte sa Vašim doktorom o primeni VERACITY testa u cilju detekcije fetalnih hromozomskih aneuploidija.

VERACITY test je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije sa neuporedivom preciznošću u odnosu na ostale testove. VERACITY test može biti urađen kod svih trudnoća sa jednim detetom nakon 10. nedelje trudnoće i trudnoća začetih putem in-vitro oplodnje (IVF).

Visoka preciznost VERACITY-ja je dokazana u nekoliko kliničkih validacionih studija. VERACITY je brz, rezultati su dostupni Vašem doktoru nekoliko dana nakon prijema uzorka u laboratoriju. VERACITY je bezbedan test i za majku i za bebu, jer se obavlja jednostavnim vađenjem krvi.

VERACITY podrazumeva vađenje krvi koje izvodi Vaš doktor ili drugo medicinsko osoblje. Uzorak krvi se šalje u našu laboratoriju i rezultati se prosleđuju Vašem doktoru kroz nekoliko dana. Vaš doktor Vam saopštava VERACITY rezultate i obezbeđuju savetovanje.

Zbog čega je Veracity pravi izbor za Vas?

PREMIUM GENETICS

KONTAKT

Telefoni:

064 659 24 28
064 659 24 25

Email: info@premiumgenetics.rs